Mandagsøvelsen
Vi åpner døra klokken 15.00, og alle MÅ være på plass senest 15.30. Vi vet at skolene slutter til litt forskjellig tidspunkt. Den første halvtimen brukes derfor til en blanding av frilek, eget arbeid (Vi er selvsagt til stede!) og ekstraprøver når det blir aktuelt. Den klassiske tomatsuppa vil også være tilgjengelig fra klokka 15.00 til 15.30.

En vanlig mandagsøvelse består av følgende:
- oppvarming, fysiske øvelser og andre typer teaterteknikk
- teaterarbeid i hensiktsmessige grupper
- arbeid med hovedoppsetningen(e)
Hvor lange øktene blir, vil variere etter hvor vi er i prosessen.
Hva som blir årets hovedoppsetning(er) avklares så snart vi vet hvor stor gruppa blir.

Påmelding / kontingent
Hamar Teater samarbeider med Hamar kommunes kulturskole om denne aldersgruppa, og deltakerne betaler derfor kontingent etter kulturskolens satser (ca kr 2000.-) Faktura sendes derfor fra kulturskolen. Selv om du har gått noen sesonger på teatret: Du MÅ fylle ut skjema på nytt, da det er en veldig praktisk hjelp for oss. Ta kontakt om det er problematisk. Dere som skal over i HBUT3 (ungdomsgruppa) må lese info/melde dere på med skjemaet dere finner på informasjonen til HBUT3.

Om oppmøte/prøvedisiplin/konsekvenser av uteblivelse
Teater skiller seg fra en del andre aktiviteter i det at deltakerne har definerte roller i en forestilling. Dette gjør gruppa sårbar og fravær er derfor et større problem for medaktører og ledere (og en selv!) her enn mange andre steder. Deltaker (og foreldre!) må derfor se nøye på de oppgitte datoene. Kolliderer disse med andre aktiviteter må du kunne prioritere teatret eller dessverre ikke være med i det hele tatt. Til vanlige prøvedager er det viktig at vi får beskjed om fravær i god tid, dvs. senest en uke før fraværsdag. Arbeidet vårt ender opp i en ordentlig forestilling, og tiden vi har sammen er begrenset, så vi må legge stor vekt på oppmøte- og prøvedisiplin.

Vi vil også understreke at det er viktig at deltageren selv er motivert for å delta i teateret. Selv om foreldrene synes at dette er en sunn og bra aktivitet (vi er helt på linje med dere der!) så fører det ofte til problemer både for deltageren selv og resten av gruppa om han/hun ikke synes det er morsomt å jobbe, og får umotivert fravær… Vi betrakter derfor de første øvelsene 29.august, samt 5. og 19.september  som prøve-dager, og vi sender ikke over påmeldingsskjema til kulturskolen for fakturering, før etter 22.september.

(Det er ikke øvelser mandag 12. september, høst-, vinter og påskeferiene)
Oppkjørs- og spilleperiode: Fredag 28.april - onsdag 3.mai (ikke mandag 1 mai)
OBS! Det er viktig at du kan delta på disse oppsatte datoene!

OBS: Nytt av året: REGI-GEBYR. Om det etter 22. september kommer frafall (altså at en deltaker slutter) som ikke er direkte sykdomsrelatert, må vi ilegge et gebyr på 1500,- kroner. Dette er fordi slikt frafall fører til mye ekstraarbeid for oss. Skjer et slikt frafall etter 9.januar øker dette gebyret til 3000,-  

Vi inviterer til et åpent møte for foresatte mandag 5. september klokken 19.30 (dette gjelder også foresatte i HBUT3)

Lederne/instruktørene rulerer:
Vi har forskjellig kompetanse, som kan være ønskelig til forskjellig tid. Dette vil også gjøre det enklere for oss å beholde kontinuitet og kvalitet i undervisningen selv om en av lederne er på turné/reise. Det vil allikevel være naturlig at det etter hvert utpeker seg en eller to som hovedansvarlig for de enkelte gruppene.

Teaterpublikum!
Å se teater gir en økt forståelse av hva det vil si å stå på en scene, og det er også bra å ha felles referanser. Derfor har alle deltakere i Hamar Teaters barne- og ungdomsgrupper fribilletter til alle forestillingene Hamar Teater selv produserer/arrangerer. Vi vet at hverdagen er travel for mange, men håper at dere allikevel tar dere tid til å SE litt teater- ikke bare spille selv.

Dokumentasjon / foto
Vi tar bilder under prøver og på forestillingene. Så lenge vi ikke hører noe regner vi det som i orden at vi bruker bilder av de medvirkende i program, plakat, hjemmeside o.l.

VI GLEDER OSS TIL NOK EN SPENNEDE TEATERSESONG!
Kontakt: Inga-Live Kippersund (91520519) ingalive@kippersund.no / Anders Kippersund (41514838) anders@kippersund.no