DUS
Det er DUS-år i år! DUS står for “Den Unge Scenen” og er et nasjonalt prosjekt som vi deltar på annethvert år. Det går ut på at vi får tilsendt 8 sylferske scenetekster/ konsepter skrevet av norske forfattere/ dramatikere, og vi velger våre forestillinger fra disse tekstene (jepp, det blir ikke Shakespeare i år - det blir supermoderne!)!) Her kan det gå i alle retninger, fra dokusåpe til bigtime drama til musikkteater! Tekstene skal være spilleklare i  midten av februar, og en av tekstene vi spiller vil bli valgt ut og sendt videre til en regional festival arrangert av Teater Innlandet
(dere kan lese mer om DUS på www.dus.as) Resten av sesongen vil vi jobbe mye med improvisasjon og teatersport så vi kan ende opp med mange kule deltakere på Innlandsmesterskapet i teatersport i mai! (frivillig)

En vanlig mandagsøvelse består av følgende økter:
- oppvarming, fysiske øvelser og andre typer teaterteknikk
- improvisasjon og teatersport
-stemmearbeid
- arbeid med hovedoppsetningen
- lyttearbeid: Vi leser litteratur høyt.
- og felles te- og skrålepause
Hvor lange de enkelte øktene blir, vil variere etter hvor vi er i prosessen.

(Det er ikke øvelser mandag 12.september, i høst-, vinter og påskeferiene)

Vi inviterer til et åpent møte for foresatte mandag 5.september kl. 19.30 (dette gjelder også foresatte i HBUT 2)

OBS: Vi vil understreke at det er viktig at deltageren selv er motivert for å delta i teateret. Selv om foreldrene synes at dette er en sunn og bra aktivitet (vi er helt på linje med dere der!) så fører det ofte til problemer både for deltageren selv og resten av gruppa om han/hun ikke synes det er morsomt å jobbe, og får umotivert fravær… Vi betrakter derfor de første øvelsene (29.august,  5. Og 19.september) som prøve-dager, og vi sender ikke faktura, før etter 22.september.

OBS: Nytt av året: REGI-GEBYR. Om det etter 22. september kommer frafall som ikke er direkte sykdomsrelatert, må vi ilegge et gebyr på 1500,- kroner. Dette er fordi slikt frafall fører til mye ekstraarbeid for oss. Skjer et slikt frafall etter 9.januar øker dette gebyret til 3000,-  

Lederne/instruktørene rulerer:
Vi har forskjellig kompetanse, som kan være ønskelig til forskjellig tid. Dette vil også gjøre det enklere for oss å beholde kontinuitet og kvalitet i undervisningen selv om en av lederne er på turné/reise. Det vil allikevel være naturlig at det etter hvert utpeker seg en eller to som hovedansvarlig for de enkelte gruppene.

Teaterpublikum!
Å se teater gir en økt forståelse av hva det vil si å stå på en scene, og det er også bra å ha felles referanser. Derfor har alle deltakere i Hamar Teaters barne- og ungdomsgrupper fribilletter til alle forestillingene Hamar Teater selv produserer/arrangerer. Vi vet at hverdagen er travel for mange, men håper at dere allikevel tar dere tid til å SE litt teater- ikke bare spille selv!

Bilder:
Vi tar bilder under prøver og på forestillingene. Så lenge vi ikke hører noe regner vi det som i orden at vi bruker bilder av de medvirkende i program, plakat, hjemmeside o.l.

Kontaktinfo
Det er blitt mest praktisk å gi og få informasjon på E-post og SMS (Det er absolutt mulig å be om å få informasjon pr gammeldags post). Vi må ha fungerende e-postadresse og mobiltelefon til minst en foresatt (unntak for de som er fylt 18…) I tilfeller der skuespillerne opererer med to adresser (eks. delt omsorg o.a) bør vi ha begges adresser. Vi ønsker også å ha informasjon om forhold som kan påvirke skuespillernes opplevelse og aktivitet i gruppa (allergier, diagnoser o.a.) Da blir det lettere for oss å gi deltagerne trygge forhold å jobbe under.

VI GLEDER OSS TIL NOK EN SPENNEDE TEATERSESONG!
Kontakt: Inga-Live Kippersund (91520519) ingalive@kippersund.no / Anders Kippersund (41514838) anders@kippersund.no