Påmeldingsfrist fredag 25.august
Faste øvelser på tirsdager fra 17.00- 17.45

Første øvelse i høst: Tirsdag 5. september 2017

Siste øvelse før jul Tirsdag 5.desember.

(Denne dagen må man påregne å bli lenger enn til 18.00- juleavslutning!)

Første øvelse etter jul tirsdag 9.januar.

Siste dag (med visning! Her driver vi nok på til nærmere 20.00!)  Tirsdag 10.april

Det er ikke øvelser i høst- og vinterferie

Påmelding / kontingent
Søknadsfrist fredag 25. august

Kontingent kr 1900,- (kan deles i to avdrag) 1100,- om man bare deltar enten høst- eller vårsemester

Selv om du har gått på teatret før MÅ du fylle ut skjema på nytt, da det er en veldig praktisk hjelp for oss. Ta kontakt om det er problematisk.

Dere som er begynt i 5.klasse må begynne på gruppe 2 og lese info/ melde dere på med skjemaet dere finner på informasjonen til HBUT2. Obs! De har andre tider.

Tirsdagsøvelsen
En vanlig tirsdagsøvelse består av følgende obligatoriske økter:
- samling, felles beskjeder
- teaterarbeid og ev. høytlesning i hensiktsmessige grupper
- arbeid med hovedoppsetningen(e)

OBS: Visningene i denne gruppa er interne og uten stor vekt på roller og manus, hovedfokuset vårt ligger på å utvikle trygghet, samspill og spilleglede hos ungene.

Gruppa deles som oftest i to for at alle skal få så godt utbytte som mulig av øvelsen. Denne delingen foretas etter hva vi synes fungerer best, gjerne etter alder, men kan også gå på erfaring og tidligere deltagelse.

Oppmøte
Til vanlige prøvedager er det viktig at vi får beskjed om fravær i god tid, dvs. senest en uke før fraværsdag. Tiden vi har sammen er begrenset, så vi må legge stor vekt på oppmøte- og prøvedisiplin.

Lederne/instruktørene rullerer
Vi har forskjellig kompetanse, som kan være ønskelig til forskjellig tid. Dette vil også gjøre det enklere for oss å beholde kontinuitet og kvalitet i undervisningen selv om en av lederne er på turné/reise. Det vil allikevel være naturlig at det etter hvert utpeker seg en eller to som hovedansvarlig for de enkelte gruppene.

Teaterpublikum!
Å se teater gir en økt forståelse av hva det vil si å stå på en scene, og det er også bra å ha felles referanser. Derfor har alle deltakere i Hamar Teaters barne- og ungdomsgrupper fribilletter til alle forestillingene Hamar Teater selv produserer/arrangerer.

VI GLEDER OSS TIL NOK EN SPENNEDE TEATERSESONG!
Kontakt: Inga-Live Kippersund (91520519) ingalive@kippersund.no / Anders Kippersund (41514838) anders@kippersund.no