Innspurt og forestillinger mandag 26. februar - tirsdag 6. mars. Disse datoene er VELDIG VIKTIGE- her må all annen aktivitet vike. Hvis deltakeren ikke kan stille disse dagene, kan han/hun ikke melde seg på denne sesongen.

Kontingent 2900,-
(egentlig 3150-, men Kulturkortet sponser oss med 250,- pr mann!)

Det er ikke øvelser i høst-, vinter og påskeferiene.

En vanlig mandagsøvelse består av følgende økter:
- oppvarming, fysiske øvelser og andre typer teaterteknikk
- improvisasjon og teatersport
- stemmearbeid
- arbeid med hoved-oppsetningen
- lyttearbeid: Vi leser litteratur høyt.
- og felles te- og skrålepause

Hvor lange de enkelte øktene blir, vil variere etter hvor vi er i prosessen.
Vi inviterer til et åpent møte for HBUT-foresatte mandag 4. september kl. 17:30

PEER GYNT! Denne sesongen kaster vi oss ut i klassikeren Peer Gynt. Vi deler Ibsens svære drama mellom oss i grupper - hele ensemblet vil i tillegg møtes i de store massescenene. Vi vil lage en storslått versjon av en av verdenslitteraturens viktigste stykker.

Impro: Etter at forestillingene er ferdigspilt i starten av mars inviterer vi til teatersportøvelser på mandagene. Disse leder fram til Innlandsmesterskapet i Teatesport som avvikles under Anjazz i mai.

Lederne/instruktørene rullerer: Vi har forskjellig kompetanse, som kan være ønskelig til forskjellig tid. Dette vil også gjøre det enklere for oss å beholde kontinuitet og kvalitet i undervisningen selv om en av lederne er på turné/reise. Det vil allikevel være naturlig at det etter hvert utpeker seg en eller to som hovedansvarlig for de enkelte gruppene.

Vi vil understreke at det er viktig at deltakeren selv er motivert for å delta i teateret. Selv om foreldrene synes at dette er en sunn og bra aktivitet (vi er helt på linje med dere der!) så fører det ofte til problemer både for deltageren selv og resten av gruppa om han/hun ikke synes det er morsomt å jobbe, og får umotivert fravær…Vi betrakter derfor de første øvelsene (28. august,  4. og 11. september) som prøve-dager, og sender ikke faktura, før etter 22. september.

REGI-GEBYR. Om det etter 22. september kommer frafall som ikke er direkte sykdomsrelatert, må vi ilegge et gebyr på 1500,- kroner. Dette er fordi slikt frafall fører til mye ekstraarbeid for oss. Skjer et slikt frafall etter 9.januar øker dette gebyret til 3000,-

Teaterpublikum! Å se teater gir en økt forståelse av hva det vil si å stå på en scene, og det er også bra å ha felles referanser. Derfor har alle deltakere i Hamar Teaters barne- og ungdomsgrupper fribilletter til alle forestillingene Hamar Teater selv produserer/arrangerer. Vi vet at hverdagen er travel for mange, men håper at dere allikevel tar dere tid til å SE litt teater- ikke bare spille selv!

Bilder:
Vi tar bilder under prøver og på forestillingene. Så lenge vi ikke hører noe regner vi det som i orden at vi bruker bilder av de medvirkende i program, plakat, hjemmeside o.l.

Kontaktinfo
Vi må ha fungerende e-postadresse og mobiltelefon til minst en foresatt. I tilfeller der skuespillerne opererer med to adresser (eks. delt omsorg o.a) bør vi ha begges adresser. Vi ønsker også å ha informasjon om forhold som kan påvirke skuespillernes opplevelse og aktivitet i gruppa (allergier, diagnoser o.a.) Da blir det lettere for oss å gi deltagerne trygge forhold å jobbe under. Selv om du har gått noen sesonger på teatret: Du MÅ fylle ut skjema på nytt, da det er en veldig praktisk hjelp for oss. Ta kontakt om det er problematisk, eller om det er noe annet du lurer på. (kontaktinfo nederst).

VI GLEDER OSS TIL NOK EN SPENNEDE TEATERSESONG!
Kontakt: Inga-Live Kippersund (91520519) ingalive@kippersund.no / Anders Kippersund (41514838) anders@kippersund.no